Cornish Rex
  (back to our cats)

Breed profile: Cornish Rex ( Norsk tekst lenger ned på siden)
The Cornish Rex cats have some resemblance to ancient Egyptian statues, but they are not from Egypt. As their name implies, these cats originated from Cornwall in England.
The curly coated cat´s history:
The Cornish Rex is a genetic mutation that originated from a litter of barn cats born on a farm in Cornwall in 1950.  One of these kittens, a cream-coloured male named Kallibunker, had an unusually fine and curly coat. He was the first Cornish Rex.Later, the descendants from Kallibunker has been outcrossed with other shorthair breeds, such as Siamese and Oriental cats, Burmese, and British and American shorthair.
Cornish Rex was exported to US in 1957, were it became an immediate success . The popularity of Cornish Rex is mainly attributable to its unique appearance. The marcel wave in the coat attracts immediate attention, and the breed´s unusual appearance has great appeal for individuals with avant garde tastes.

Type of today

Cornish Rex looks stylish.Cornish Rex is a small to medium size cat with remarkable soft, silky and wavy coat. Ordinary cat´s coat contains three hair types; guard hairs, somewhat finer awn hairs, and a downy undercoat. Cornish Rex have only the down hair, witch cover the entire body in tight marcel waves. Even the whiskers are crinkling. The coat lies close to the body and is incredible soft to touch, it feels like warm velvet. They only lose a few very fine hairs at a time, and do not shed like other cats.They have a distinctive head and body type. It is compared to the dogbreed Greyhound because of its slender body with naturally arched back, very long and fine legs, long and graceful neck, and the characteristic galloping run of the breed. The head is small and egg- shaped with high cheekbones, hollow cheeks, and a high-bridged aristocratic Roman nose. Large ears are set hight on the head. The slender body ends in a long, slender and extremely flexible tail. In spite of their dainty appearanse, the cats are extremely hard-bodied and muscular, using their well-developed hips and long legs for fast starts and stops, quick turn and high acrobatic jumps.

Personality

The Cornish Rex have great personalities, they are very intelligent and extremely curious. Their activity level is very high. They are affectionate and very people-oriented, and normally loves children and is friendly towards other companion pets.Cornish Rex are perfect pets for people who wants active cats to participate in family life. They are keen observers and they quickly learn your routine and insist on helping with every task.They can be very inventive in their play. Favourite games are fetch and catch, and they like to use their hand-like paw to pick up and toss a small object.The Cornish Rex is not a cat of those who are looking for an ornament to match their furniture.Anyone who appreciates a jolly personality in a cat will love the active, agile and amazing Cornish Rex.You will need your sence of humor and you will never get bored!

Allergy

No cats are non- or hypo-allergenic, neither are Rex cats.Most people who have cat allergies are allergic to the cat dander and cat saliva. Therefore, a Rex cat can also produce a reaction in people who are allergic to cats. Some people with only mild allergies may experience fewer symptoms or can tolerate a Rex, because its short, fine coat doesn´t hold dust, dander and saliva as well as normal cat coat does.An occasional bath will keep the coat clean and will also reduce the possibility for allergic reactions. It is wise to establish the routine of the bath when they are kittens.

 

Norsk oversettelse

CORNISH REX

Katterasen Cornish Rex har noen likhetstrekk med egyptiske statuer, men de er ikke fra Egypt.Som rasens navn tilsier, er de opprinnelig fra Corwall i England.

Historien til katten med den krøllete pelsen .
Rasen er en genetisk mutasjon som stammer fra et kattunge-kull som ble født av en gårdskatt i Cornwall i 1950. En av disse kattungene, en kremfarget hann som fikk navnet Kallibunker, hadde en uvanlig pels. Pelsens hans var krøllete og myk. Han ble den første Cornish Rex. Senere ble hans etterkommere parret med andre korthårskatter, deriblandt også rasene Siameser, Orientaler og Burmeser. Cornish Rex ble eksportert til USA i 1957, hvor den ble meget populær. Årsaken til rasens oppmerksomhet var dens svært særegne utseende, med sin korte krøllete pels. Rasen appellerte spesielt til individualister med "avant garde" smak.

Eksteriør

Cornish Rex er en elegant og stilig katt. Det er en liten til mellomstor katterase med en karakteristisk kort, myk og bølgete pels. Vanlig kattepels består av tre hårtyper; dekkhår, finere mellomhår og underull. Cornish Rex har bare underull, og denne underullen er bølgete/krøllete. Selv værhårene på en Rex er krøllete! Pelsen ligger tett inntil kroppen og er bemerkelsesverdig myk å ta på, ved berøring kjennes den nærmest ut som varm fløyel. Rasen røyter ikke som andre raser, den mister bare noen få tynne hår fra tid til annen. De har et distingvert ytre. De blir ofte sammenlignet med Mynder fordi de har en slank, grasiøs kropp med lange, tynne ben, lang elegant hals, og en karakteristisk gallopperende løping. Hodet er lite og egg-formet med høye kinnben og en aristokratisk rett profil. Store ører sitter høyt på hodet. Halen er lang, tynn og ekstremt fleksibel. Som kontrast til rasens grasiøse utseende, er de ekstremt tunge og muskuløse. De bruker sine velutviklete hofter og lange ben som en løpshund. De er eksperter på raske start og stopp, skarpe svinger og akrobatiske hopp.

Gemytt og personlighet

Cornish Rex katter har stor personlighet. De er svært intelligente, ekstremt nysgjerrige og veldig kontaktsøkende. De har et høyt aktivitetsnivå, og passer derfor godt sammen med barn. Vanligvis er de vennlige mot andre dyr i huset, og går godt sammen med hunder, dersom de vennes til det fra de er små. Rasen er perfekt for folk som ønsker en aktiv katt som deltar i familiens liv. De er flittige observatører, de lærer fort dine rutiner og insisterer på å hjelpe deg i alle husets gjøremål. De kan være veldig intense når de leker. Deres favoritt leking er å fange og bringe, og de bruker ofte sine håndlignende poter til å plukke opp og slenge fra seg små ting. Rex er ikke riktig valg for dem som ønsker seg en pyntegjenstand som matcher møblene. Enhver som verdsetter en morsom personlighet hos en katt, vil elske denne aktive, oppvakte og festlige rasen. Du vil trenge din sans for humor og du vil aldri kjede deg!

Allergi

Cornish Rex kan være et godt valg for de som ønsker seg katt og kun har lettere allergi-symptomer. Ingen katter er helt fri for allergener, heller ikke Rex-katter. De fleste mennesker som er allergiske mot katter, reagerer på allergener i kattens hud, spytt og urin. Derfor kan også Rex-katter fremprovosere allergisk reaksjon hos mennesker som har katteallergi. Noen mennesker som kun har milde allergisymptomer, kan merke mindre symptomer eller tolerere en Rex, da denne rasens korte tynne pels holdes renere enn vanlig kattepels. Dessuten vil jeg anbefale å bade katten jevnlig, for å redusere muligheten for allergireaksjoner. Det er lurt å innføre baderutiner fra kattungen er liten. Det finnes også et preparat på markedet som man skal spraye på dyrets pels, dette skal motvirke allergireaksjon.

 

Top of this page             (back to our cats)